Столична община започва монтирането на климатици на семейства, отказали се от печки на твърдо битово гориво

 

"Досега подменени и пуснати в експлоатация общо 1 038 нови отоплителни уреда" – каза заместник-кметът Десислава Билева

 

"Столична община започва монтирането на климатици, с които се подменят стари отоплителни уреди на твърдо битово гориво. Те са част от проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, който се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Това заяви заместник-кметът на София по направление екология Дисислава Билева, която провери монтажните дейности в многофамилна къща в район „Витоша“.

Първите монтажи на климатици за битово отопление започнаха вчера (07.02.2022 г.), като само за първия ден са монтирани общо 23 броя климатици на 10 домакинства. Те са в районите "Нови Искър", "Банкя", "Витоша" и "Връбница".

Днес, 08.02.2022 г., по график ще се монтират 36 климатика на 16 семейства в районите "Витоша", "Банкя", "Кремиковци", "Нови Искър" и "Връбница" – посочи също зам.-кметът.

Към този момент предвидените за монтаж климатици са 769 броя. Те са в районите "Банкя", "Кремиковци", "Нови Искър", "Витоша", "Връбница" и "Възраждане". Всички монтажи трябва да се осъществят съгласно графици, изготвени и предоставени от изпълнителите до 09.03.2022 г.

Същевременно продължава приемането на заявления на желаещите да подменят старите си печки на дърва и въглища.

До този момент одобрените кандидати са 5 506. Най-голям е броят на заявените нови отоплителни устройства на пелети и климатици, а общо 365 кандидата са избрали отоплителни устройства на природен газ.

Досега са пуснати в експлоатация 1 038 нови отоплителни уреда. Те са на пелети и природен газ, като 897 са на пелети и 141 са на газ. Дейностите по подмяната на отоплителните устройства започнаха от 27 септември 2021 г. и продължават и до този момент, въпреки, че е активен отоплителен сезон.

Столична община продължава поетапната подмяна на старите отоплителни устройства на твърдо гориво. Дейностите се извършват по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

Крайният срок за изпълнението на проекта е декември 2023 г. Очаква се дотогава да бъдат монтирани над 25 600 нови отоплителни устройства и уреди общо.

 

Фотограф: Аделина Ангелова

 

 

08.02.2022