Столичната община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-111/03.08.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на поземлен имот, във връзка с обект: „Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Проф. Петър Мутафчиев“ и новопроектирана улица от о.т.21 а през о.т.34 до о.т.52, обслужваща кв. 4, 5, 11 и 12 а, НПЗ „Изток“ м. „Къро“, район „Младост”


На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона За общинската собственост обявява Заповед № СОА22-РД40-111/03.08.2022 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Проф. Петър Мутафчиев“ и новопроектирана улица от о.т.21 а през о.т.34 до о.т.52, обслужваща кв. 4, 5, 11 и 12а, НПЗ „Изток“ м. „Къро“, район „Младост”, гр. София.
 

Заповед № СОА22-РД40-111/03.08.2022  г. на кмета на Столична община

19.08.2022