Столична община временно спира достъпа на ОББ до данъчните си масиви

Столична община временно спира достъпа на ОББ до данъчните си масиви и услуги. Причина за ограничението е неспазване на изискванията на Закона за местните данъци от страна на банката, въпреки неколкократните напомняния, че потребителският интерфейс трябва да се приведе в съответствие с разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

За периода на ограничението клиентите на ОББ няма да могат да заплащат своите местни данъци и такси през тази банка. Те могат да използват всички останали финансови посредници ("Айкарт" АД,  Банка ДСК,  „Български пощи“ ЕАД, „Дайнърс клуб България“ АД, "Изипей" АД,  ИПЕЙ, "Юробанк България" АД,  Първа инвестиционна банка, "Транскарт Файненшъл Сървисис", "Уникредит Булбанк" АД, "Фаст Пей ХД" АД), с които Столична община има сключени договори. Плащане може да се прави и онлайн през портала на Столична община  https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf, както и във всички районни данъчни отдели.

Към момента ОББ не изпълнява изискването на Закона – местните данъци и такси да се погасяват по реда на тяхното възникване. Това означава, че ако собственик на имот дължи данък сгради за 2019 г. или 2020 г., той трябва да плати първо тези задължения, преди да може да погаси данъка за настоящата година. Неспазването на това законово изискване дава възможност за избягване на плащане на натрупани стари задължения.

Зам.-кметът по финанси Дончо Барбалов е уведомил ръководството на ОББ, че достъпът на банката до данъчните масиви на Столична община се преустановява до привеждане на потребителския им интерфейс в съответствие с изискванията на Закона.

19.08.2021