Стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа“ по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна грижа + в община Столична”

Столична община Ви уведомява, че стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа“ по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна грижа + в община Столична”, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.О Б Я В А

 

Столична община Ви уведомява, че стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа“ по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна грижа + в община Столична”, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., от която могат да се възползват следните лица:

- хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г.;
- и други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19 и т.н.

Дейностите, които ще се предоставят, са:
- Почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица от целевите групи по проекта.
- Допълваща дейност: Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост (вкл. лекарства), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).
- Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране. 

Патронажната услуга по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 „Патронажна грижа + в община Столична” е интегрирана здравно-социална услуга, която включва комплексното извършване на горепосочените дейности при един потребител, сумарно до 2 часа дневно, и ще се предоставя за период от 12 (дванадесет) месеца.

Предоставяните дейности ще бъдат безплатни за потребителите.

Всеки желаещ, който иска да се възползва от предоставянето на почасовите мобилни интегрирани здравно-социални услуги на територията на Столична община, следва да се свърже с нас от понеделник до петък в работно време на следните телефони за контакт в зависимост от адреса, на който живее:

За район:

Телефони за контакт:

"Кремиковци", "Лозенец", "Люлин", "Подуяне", "Сердика", "Слатина", "Студентски", "Банкя", "Връбница", "Илинден", "Искър", "Красна поляна" и "Нови Искър"

02/ 803 59 12 – Адрияна Илова

02/ 803 59 01 – Боряна Стоянова

 

"Красно село"

 

02/895 11 03; 0884 005 393

0882 301 162

"Младост"

 

02/ 906 76 14 – Калина Шейнова

02/906 76 72 – Марина Савова

"Средец"

 

0885 326 269 – Теодора Крачанова

"Оборище"

 

0882 471 179 – Савина Пейчева

02/ 815 76 41 – Илона Илиева

 

"Изгрев"

 

02/ 970 10 63 – Милена Милошева

"Възраждане"

 

02/ 980 46 60 – София Мелева

02/ 981 43 64 и 02/ 987 07 94 – Гергана Килифарева

"Надежда"

 

02 495 11 72 – Михаела Ганчева

"Витоша"

 

0887 002 877 – Мирела Константинова

"Овча купел"

 

0884 804 740

"Триадица"

 

0888 773 025 – Анна Радева

"Панчарево"

 

0882 541 653 – Даниела Христова

0889 402 532 – Мария-Софи Стайкова

 

Услугите се предоставят след попълване на заявление-декларация по образец от кандидата, изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и Решение на комисията за оценка на потребностите.

Приложение: Заявление-декларация по образец.

01.04.2021