Столична община възобнови достъпа на ОББ до данъчните си масиви

Столична община възобнови достъпа на ОББ до данъчните си масиви и услуги, след като  потребителският интерфейс на банката беше приведен в съответствие с разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Столичани могат да плащат своите местни данъци и такси през всички финансови посредници, с които Столична община има сключени договори ("Айкарт" АД,  Банка ДСК,  „Български пощи“ ЕАД, „Дайнърс клуб България“ АД, "Изипей" АД,  ИПЕЙ, ОББ, "Юробанк България" АД,  Първа инвестиционна банка, Транскарт Файненшъл Сървисис, "УниКредит Булбанк" АД, "Фаст Пей ХД" АД). Плащане може да се прави и онлайн през портала на Столична община 
 https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf, както и в районните данъчни отдели.

13.09.2021