Столична община увеличава с 38% площите за миене през 2022 г.


237,69 млн. лв. е предложената план-сметка за осигуряване на чистотата в града през следващата година

"Проектът на план-сметка за осигуряване на чистотата на територията на Столична община през 2022 г. е в размер 237,69 млн. лв., което е със 17,3 млн. лв. повече от настоящата година. Столична община запазва размера на такса смет за домакинствата и за бизнеса, на който е предоставена възможност да избере начина на заплащане – на заявеното от тях количество и чрез пряко договаряне за събиране и извозване на отпадъците." Това съобщиха днес заместник-кметовете на София Десислава Билева, с ресор "Зелена система и екология" и Дончо Барбалов – "Финанси и здравеопазване".

За поредна година Столична община увеличава средствата за миене на улиците, като част от мерките за подобряване на качеството на въздуха.

С 38,4% се увеличават площите, които ще бъдат измити чрез автоцистерна с маркуч – от 95 495 дка през 2021 г. на 132 994 дка за 2022 г. Увеличава се и кратността на измиване на основните улици, по които се движи градския транспорт (от 5 на 6 пъти годишно). Акцент в плана за лятното почистване е увеличаване на кратността на измиване на вътрешноквартални улици и улиците с обществена значимост (от 5 на 7 пъти годишно). Чрез автоцистерна с дюзи и с кратност 24 пъти годишно ще бъдат измити 302 545 дка улици – увеличението от 4,2% при този начин на миене се дължи на включване на нови улици в оперативните планове.

Общо заложените средства за почистване на териториите за обществено ползване са 96,5 млн. лв., което включва допълнителните средства за лятно почистване (5,5 млн. лв.) и за  почистване на междублокови пространства, градски градини и паркове (1,1 млн. лв.).

27,8 млн. лв. са предвидените средства за зимно почистване, в които са заложени допълнителни средства за почистване на нови пътни участъци, най-големият от които е новият участък от Южната дъга на "Околовръстния път".

Разходите за събиране и транспортиране на битовите отпадъци за 2022 г. е в размер 74,2 млн. лв. За обезпечаване на работата на инсталациите за третиране и оползотворяване на битовите, зелените и биоотпадъците, както и за проучвания, рекултивацията и закриването на депата са предвидени 61,7 млн. лв. С план-сметката се осигуряват допълнителни средства за заплащане на електричеството за нуждите на МБТ завода, както и за отчисленията по Закона за отпадъците, които се увеличават от 82 лв. на тон на 95 лв. за 2022 г.

Столична община залага 600 хил. лв. за стартиране на дейностите за изграждане на площадки за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци, както и изграждане на фотоволтаична система за собствени нужди на Столичното предприятие за третиране на отпадъци.
02.11.2021