Столична oбщина увеличава контрола на движението в рамките на обособените трасета и бус ленти

 

Столична oбщина увеличава контрола на движението в рамките на обособените трасета и бус ленти за градския транспорт чрез увеличаване на броя и локациите, контролирани чрез камери.

До момента са монтирани нови 38 броя камери  по бус лентите, като по този начин заедно с наличните камери, монтирани през последните две години, общият им брой достига 118. По този начин се продължава политиката по въвеждане на все повече методи и мерки за приоритизиране на движението на превозните средства на градския транспорт. Само за 2020 година изпратените до СДВР досиета и доказателствени материали за нарушители по бус лентите в рамките на Столична община са над 8 000. До края на месец август се предвижда монтажът на още 20 камери за следене за нарушителите по бус лентите.

Завърши изграждането и на бус лента по бул. “Климент Охридски“ в участъка от ул. “Трайко Станоев“ до бул. “Проф. Марко Семов“. Чрез бус лентата ще се намали значително закъснението на автобусите, преминаващи през кръстовищата на бул.  “Климент Охридски“ с бул. “Проф. Марко Семов“ и бул. “Г. М. Димитров“, което преди обособяването ѝ стигаше до 5 – 15 минути в зависимост от часовия диапазон от денонощието.

20.07.2021