Столична община удължава срока за закупуване на конкурсна документация за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, представляващи второ и трето подземно ниво от паркинг към Местостанция 9 – стадион "Васил Левски"

Столична община

удължава срока за закупуване на конкурсна документация за участие в публично оповестен конкурс 07-СО-2010 за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, представляващи второ и трето подземно ниво от паркинг към Местостанция 9 – стадион "Васил Левски".

Конкурсната документация на стойност 200.00 лв. /без ДДС/ се получава от Столична община, дирекция „Обществени поръчки и концесии”, ул.”Париж" № 3, ст. 208, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, а всеки петък и всеки последен ден от месеца от 10:00 до 12:00 часа до 02.08.2010 г., след заплащането им в дирекция "Финанси"- стая 207 на ул. ”Париж" 1.

Конкурсът ще се проведе на  03.08.2010 г. от 10:00 часа на ул. “Париж” № 3, стая 208.

Адрес и телефон за информация: гр.София, ул.”Париж” № 3, ст.208, тел. 981 35 22, 9377 304.

22.07.2010