Столична община удължава срока за закупуване на конкурсна документация за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, помещение за стоматологичен кабинет, находящо се в сградата на здравна служба, с. Лозен, район „Панчарево”
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ул. “Московска” № 33
 

удължава срока за закупуване на конкурсна документация за участие в публично оповестен конкурс 15-СО-2010 за: отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост – помещение за стоматологичен кабинет с площ - 26.12 кв.м. с включени идеални части от общите части на сградата, находящо се на втори етаж в сградата на здравна служба - с. Лозен, район „Панчарево”.

Конкурсната документация на стойност 60.00 лв./ с ДДС/ се получава от Столична община - дирекция „Обществени поръчки и концесии” - ул.”Париж № 3 , ст.208 , всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, а всеки петък и всеки последен ден от месеца от 10.00 до 12.00 часа до 06.01.2011г., след заплащането им в дирекция "Финанси"- стая 207 на ул. "Париж" 1.

Конкурсът ще се проведе на 07.01.2011г. от 10.00 часа на ул.“Париж” № 3 , стая 208.

Адрес и телефон за информация: гр. София, ул. ”Париж” № 3, ст.208.
Тел.: 981 35 22 , 9377 304

22.12.2010