Столична община участва в инициативата „Мениджър за един ден“ на „Джуниър Ачивмънт“

"Инициативата „Мениджър за един ден“ започна истинската реформа и показва какво трябва да е образованието днес, насочено към формирането на умения у младите хора за реализация в утрешния ден. Това е особено актуално, защото днес никой не знае какви ще бъдат професиите, за които трябва да подготвим младите хора." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при откриване на „Мениджър за един ден“ по програмата на "Джуниър Ачивмънт“.

Столичната община отново се включи в инициативата „Мениджър за един ден“, като кмет бе Даниел Василев. Той е ученик от 23. Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“ с профил „Технологичен предприемачески бизнес“. Даниел е участвал в програмата на „Джуниър Ачивмънт“ „Изгряващи звезди“ като мениджър на компания, която се е занимавала със сектора на устойчивото развитие.

Столичната община активно работи за подкрепа на инициативите за предприемачество със своите програми. Отворена е Софийска лаборатория за иновации, която е създадена с помощта на европейската солидарност и в партньорство с други европейски общини с цел развитие на дигиталните и предприемачески умения на младите хора на възраст от 15 до 29 г.

Столичната община чрез свои програми (каквато е Програма „Европа“) подкрепя финансово проекти, насочени към иновациите, дигиталните технологии и предприемачеството. Досега са подкрепени общо 61 иновативни проекта. От следващата година – 2019 – чрез програмата се отваря и третата приоритетна област, насочена към насърчаване на иновативни и дигитални инициативи в публичния сектор. Целта е реализиране на дейности в София в подкрепа на предприемачеството, иновациите и дигиталните технологии.

31.10.2018