Столичната община тества пилотно разделно събиране на хранителни отпадъци

Столичната община стартира пилотна инициатива за насърчаване на разделното събиране на отпадъци от домакинствата, в която са включени 300 домакинства от район „Надежда“. В рамките на инициативата, в продължение на 12 месеца, Столичната община ще тества система за разделно събиране и извозване на хранителни отпадъци от домакинствата до Инсталацията за биоотпадъци на София, където от хранителните отпадъци ще бъде произведено електричество и компост.

Участието на домакинствата се реализира изцяло на доброволен принцип, като за ефективната реализация на проекта всички получават безплатен комплект домашни контейнери за разделно събиране на отпадъците, биоразградими чували за събиране на хранителни отпадъци и ключ за достъп до изградените в близост до блоковете ограждения със споделени контейнери за разделно събиране на отпадъците. Подобна мярка ще даде възможност за точен количествен анализ, свързан с активността на домакинствата в проекта и за промяната в ежедневните навици на участниците.

Столичната община реализира пилотната инициатива в рамките на проект за  „Стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране – Benefit-As-You-Save“, който ще подпомогне Столична община в усилието ѝ да стимулира гражданското участие в процеса по разделно събиране на отпадъците. Той се фокусира върху разработването на  пилотна система за събиране на хранителни отпадъци и отпадъци от опаковки. Продължителността на инициативата с граждани е 12 месеца.

Целта е информацията, придобита в хода на проекта, да бъде използвана при формирането на бъдещи политики на Столична община, свързани с управлението на отпадъците.

Проектът се реализира по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ (2014 – 2020).

Подробна информация за проекта можете да намерите тук: www.sofia.bg/bas

 

 

 

07.03.2019