Столична община търси вариант за изграждане на велоалея по бул. „Княз Ал. Дондуков“

Столична община търси вариант за изграждане на велоалея по бул. „Княз Ал. Дондуков“ по възлагане на кмета Йорданка Фандъкова след отказа на Министерство на културата да съгласува внесения проект за реконструкция на булеварда и становището за запазване на паветата. Проектът на Столична община предвиждаше изграждане на асфалтови пътни платна в лентите за автомобилно движение с обособяване на асфалтова велоалея и изграждане на паважна настилка на трамвайното трасе.

Всички варианти, които се проучват в момента, ще да бъдат обсъдени с представители на велоорганизациите – целта е да се изгради велоалея, ако тя дава максимална сигурност за велосипедистите.

След решението на Министерство на културата за запазване на паважната настилка Столична община изиска от фирмата-изпълнител да приложи нов за градските условия метод на  подредба на паважа. Технологията, която ще се приложи, е с полагане на циментова стабилизация, върху която ще се положи пясъчно легло от 15 см, върху което ще се реди паважната настилка. Тази технология се прилага при строителство на пътища с тежко движение, като циментовата стабилизация играе ролята на основа и на дренаж, който отвежда водата.

Общинското дружество „София проект“ преработи проекта, съгласно изискването за запазване на паважната настилка на Министерство на културата. Преработеният проект е внесен в НИНКН за окончателно съгласуване. През това време са възложени доработки на проекта, които да включат обособяването на велоалея, перони на трамвайните спирки и трамвайни ограничители. След изготвяне на доработките по чл. 154 ал. 5 от ЗУТ Общинският експертен съвет по устройство на територията ще приеме окончателните варианти, които ще бъдат изпълнени при реконструкцията на бул. „Дондуков“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до Младежкия театър.

По искане на кмета на София Йорданка Фандъкова предстои да бъде възложено изработването на цялостно силуетно проучване на бул. „Дондуков“. Столична община подготвя промени в Закона за устройство и застрояването на Столична община, с които да направи задължителни насоките по отношение на цветови решения за фасадите на сградите, фасадно осветление, места за реклама, климатични системи и др., които са елементи от силуетните планове. Като пилотен проект беше изработен силуетен план на ул. „Граф Игнатиев“.

В момента се извършва премахване на релсовия път по ул. „Кракра“ и предстои подмяна на канализацията в обхвата на обекта от „Софийска вода“.  

08.06.2017