Столичната община спечели проект за създаване на споделено зелено пространство в двора на 20. Основно училище „Тодор Минков“

 

„Столична община получи одобрение за финансиране на подадено проектно предложение „Създаване на споделено зелено пространство (климатичен хъб) в двора на 20. Основно училище „Тодор Минков“, район „Триадица“ – съобщи Ирина Савина – заместник-кмет на направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“. Проектът е по Програма „Микропроекти за климата“  на Националния  доверителен екофонд (НДЕФ) и е на стойност 50 000 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Основните дейности по проекта са:

  • изграждане на климатичен хъб, което включва: дейности по подготовка на терена, изграждане на нови вегетативни площи и интегриране на зеленина – затревяване, засаждане на дървесна, храстова и цветна растителност (21 вида), доставка и монтаж на оборудване за провеждане на дискусии, лекции и уроци (класна стая) на открито, в т.ч. места за сядане и др.;
  • провеждане на тематично обучение за педагогическия състав на училището;
  • дизайн и изработване на 20 сертификата за преминато обучение,  рекламни и информационни/обучителни материали, картички с образователни послания с вградени семена за засаждане.

Създаването на зеленото споделено пространство ще допринесе за запознаване на учениците в справянето с предизвикателствата, свързани с климатичните промени.

Реализацията на проекти, свързани с озеленяване и облагородяване са приоритет в програмата на кмета на София с цел подобряване качеството на въздуха.

Проектното предложение е изготвено от екипите на направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“, направление „Зелена система, екология и земеползване“, район „Триадица“ и 20. ОУ „Тодор Минков“.

 

27.09.2022