Столичната община ще подпомага домакинствата за преминаването им към екологосъобразно отопление

Мерките, които Столична община предприема за ограничаване на замърсяването от битово отопление, бяха представени подробно днес от зам.-кмета по околна среда в СО Йоана Христова по време на регионалната конференция „Борбата с енергийната бедност: усъвършенствани политики за енергийна ефективност със засилено участие на местните власти“, част от официалната програма на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Христова подчерта, че действията, които се предприемат към момента от екипа на СО, са насочени в няколко ключови посоки и припомни за пилотното предоставяне на 30 пелетни печки на домакинства от район "Нови Искър". „Очакваме до края на месеца печките да бъдат монтирани и да влязат в експлоатация. За нас беше важно с този пилотен проект да проиграем административната процедура, така че, когато имаме покана да кандидатстваме за по-големи финансирания включително и по ОПОС, да сме подготвени“, обясни зам.-кметът. Тя подчерта, че Столична община вече е възложила мащабно проучване на домакинствата, които се отопляват на твърдо гориво. „Освен проучването, което ще ни помогне да идентифицираме всички домакинства, които се отопляват на твърдо гориво, изпълнителят ще ни предостави и анализ на възможните финансово-икономически възможности за промяна на отделните отоплителните инсталации в зависимост от местонахождението и обема на помещенията. Очакваме съвсем скоро Пловдивската енергийна агенция, която прави изследването за нас, да представи резултатите.“

Йоана Христова припомни още, че по инициатива на Столична община Министерството на околната среда и водите в момента работи по въвеждане на стандарт за горивата, който да регламентира по-ниско съдържание на пепел и сяра. 

20.03.2018