Столична община създава специален фонд за финансиране на иновации в сферата на социалните услуги

Споразумението е разработено съвмество с над двадесет доставчици на социални услуги, граждански организации и експерти на Столична община и е нов етап в развитието и разширяването на обхвата на партньорството с неправителствения сектор. Основната му цел е да се подобрят условията за развитие на местната политика в Столицата с оглед повишаване качеството на социалните услуги при спазване принципите на прозрачност и публичност.

Добрите неправителствени организации притежават големия капацитет за предоставяне на качествени услуги. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, по повод Споразумение за сътрудничество между доставчиците на социални услуги, гражданските организации и Столична община. На пресконференцията присъстваха зам.-кметът на Столична община по социални дейности и интеграция на хора с увреждания,  Албена Атанасова, Ваня Шалапатова

- изп. директор Фондация "За нашите деца", Надя Шабани - директор на Български център за нестопанско право.

Подобно споразумение се сключва за първи път в страната и ще гарантира още по висока степен на създаване и реализация на социална политика. То включва не само ангажименти за изпълнение, а и ангажименти за политика в социалната сфера на Столична община, посочи още Фандъкова.

Споразумението цели постигане на най-добрите резултати за уязвимите групи чрез подобряване на диалога, договарянето и предоставянето на социални услуги с качество над минималните изисквания, заложени в национални стратегии и документи, обединение на позиции и ресурси за реализирането на трайна и високо ефективна социална политика за превенция и закрила на уязвимостта и социалната изолация.

На територията на Столична община функционират над 75 социални услуги. За последните 10 години предоставяните от Столична община социални услуги са се увеличили от 3 до над 70, каза зам.-кметът на Столична община Албена Атанасова.

Споразумението предвижда повече дейности по наблюдение и оценка на резултата от работата на услугите, доказателства за качество и ефект върху потребителя, както от страна на общината, така и от страна на доставчиците.

В Споразумението се поставя акцент върху иновациите. Предвижда се създаване на специален фонд за финансиране на иновативни идеи в сферата на социалните услуги, посочи Фандъкова. Столична община ще създаде Програма за финансиране на иновативни проекти в сферата на социалните услуги и социалната подкрепа. Предложенията за развитие на иновативни проекти ще да бъдат заложени в Годишния план за развитие на социалните услуги на територията на Столична община, който ежегодно се приема от СОС за следващата календарна година.

Споразумението ще бъде разгледано от Столичен общински съвет.

Споразумението е един много добър пример и се надявам и други да се заразят.

Това каза пред журналисти Надя Шабани, директор на Български център за нестопанско право (БЦНП). Важно място в споразумението има гарантирането на бързия обмен на информация и координация между общината и доставчиците на социални услуги, каза също Шабани.

11.05.2017