Столична община с възможност за провеждане на онлайн обществени обсъждания

Столичният общински съвет одобри внесения доклад за изменения в Наредбата за обществени обсъждания, което дава възможност за провеждането им онлайн. Предложението е направено от гл. архитект Здравко Здравков и зам.-кмета по дигитализация Генчо Керезов. След дискусия в комисиите и обединение около техническите изисквания и принципи на провеждане общинските съветници единодушно подкрепиха доклада с предложени допълнения. Така Столична община прави решителна стъпка към засилване на гражданското участие с помощта на  дигитализацията на процесите. 

Платформата ще позволява участието на до 1000 души в едно обществено обсъждане. Всеки желаещ да се включи активно е необходимо да разполага със смартфон, таблет, преносим или стационарен компютър с микрофон, уеб камера и устройство за възпроизвеждане на звук. Възможност да я ползват ще имат и районните администрации, като направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ ще осигурява предварително пълно съдействие на районните кметове по организирането на онлайн дискусиите.

Платформата ще поддържа най-използваните операционни системи: Windows 10, 8 и 8.1 и 7, macOS 10.9 или по-нова,  Ubuntu 12.04 или по-нова и др. Linux базирани операционни системи, и браузъри – Internet Explorer 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+ за Windows, Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+ за macOS и Firefox 27+, Chrome 30+ за Linux. Ще има възможност за предварителна регистрация на желаещите да участват в общественото обсъждане. Всеки участник ще може да поиска думата, като модераторът на обсъждането я дава и отнема. Платформата ще позволява споделяне на екрана от участниците, използване на чат, гласуване, въпроси и отговори, запис и излъчване в социални мрежи (Facebook, YouTube и др.), възможност за симултантен превод и други.

14.01.2021