Столична община съобщава за промяна във връзка с Покана за заявяване на интерес за изготвяне на оценки за определяне на начални тръжни цени за продажбата движими вещи – отпадъци

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с публикувана на 05.11.2021 г. на сайта на Столична община Покана за заявяване на интерес за  изготвяне на оценки за определяне на начални тръжни цени за продажбата движими вещи – отпадъци, и по повод постъпило в Столична община писмо на Камарата на независимите оценители в България относно необходимите сертификати за оценка, които трябва да притежават независимите оценители, моля да се има предвид, че приложимата в случая оценителска правоспособност е „Машини и съоръжения“.

Срокът за представяне в Столична община на заявления за интерес, придружени с копия на документи за горепосочената оценителска правоспособност, се удължава до 26.11.2021 г., като подадените до момента заявления, при необходимост, да бъдат допълнени с доказателства за притежаване на съответния сертификат за оценка на „Машини и съоръжения“.

17.11.2021