Столична община съобщава за издадени 2 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот във връзка с обект „Изграждане на ул. „Народен герой" от ул. „Любляна" до бул. „Цар Борис III", район „Овча купел"

 

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени две заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване във връзка с обект „Изграждане на ул. „Народен герой" от ул. „Любляна" до бул. „Цар Борис III", район „Овча купел"

Заповед № СОА21-РД40-132/03.09.2021 г. за изменение и допълване на Заповед № СОА21-РД40-52/01.08.2021 г. за отчуждаване на поземлен имот по реда на Глава III от ЗОС;

Заповед № СОА21-РД40-133/08.09.2021 г. за поправка на явна фактическа грешка в Заповед № СОА21-РД40-132/03.09.2021 г. (Заповедта е неразделна част от Заповед № СОА21-РД40-132/03.09.2021 г.)

30.09.2021