Столична община съобщава за издадени 2 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с обект: „Изграждане на южното платно на бул. „Тодор Каблешков" от бул. "България" до ул. "Ген. Стефан Тошев", район "Витоша" – поетапно"

 

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени две заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване във връзка с обект: „Изграждане на южното платно на бул. „Тодор Каблешков" от бул. "България" до ул. "Ген. Стефан Тошев", район "Витоша" – поетапно".

 

Заповед № СОА21-РД40-135/29.09.2021 г. на кмета на CO;

Заповед № СОА21-РД40-136/29.09.2021 г. на кмета на CO.

07.10.2021