Столична община съобщава за издадени заповеди за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на ул. „Обзор" в участъка от о.т. 606 до о.т. 52, кв. "Горна баня", район „Овча купел“


На основание на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени 2 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на ул. „Обзор" в участъка от о.т. 606 до о.т. 52, кв. "Горна баня", район „Овча купел“, съгласно действащ ЗРКП на м. в.з. "Горна баня" (разширение на кв. "Горна баня"), одобрен с Решение № 112 по Протокол № 32/10.12.2001 г. на СОС и Решение № 25 по Протокол № 36/15.04.2002 г. на СОС за ЯФГ.


Заповед № СОА20-РД40-78/18.09.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-79/18.09.2020 г.

30.09.2020