Столичната община с достъпна визия на графиците за разделно събиране на отпадъци

Столичната община визуализира графиците за сметосъбиране и сметоизвозване на различните видове отпадъци за всеки един от районите си. Достъпните визии събират и обобщават информацията за всички потоци отпадъци по лесен и удобен начин. Акцент е поставен върху графиците за извозване на едрогабаритни отпадъци за всеки район и подрайон, а за максимално улеснение е предложено и обозначение върху карта. Призивът към гражданите е да планират изхвърлянето на едрогабаритните си отпадъци съобразно с деня на извозването им, така че да се намали престоят на изхвърлените стари мебели, дограми или чували от домашен ремонт на улицата.

„С помощта на Столичния инспекторат и Зелена София изготвихме обобщени модерни визуализации, които предоставяме на районните администрации и ще разчитаме на тях за по-нататъшното им разпространение. Целта е, така поднесена, информацията да достигне до жителите на всеки блок и до обитателите на всяка общинска сграда. Само чрез популяризиране на информацията за това кога и как да събираме и изхвърляме отпадъците си – включително  едрогабаритните, опасните отпадъци, електрическите и електронните – можем да разчитаме, че несъобразеното изхвърляне ще намалее, както и ще намалее възможността старите ни мебели да бъдат събирани нерегламентирано и евентуално – да бъдат изгорени и да замърсят въздуха“ – коментира инициативата зам.-кметът по околна среда в СО Йоана Христова. 
 

Инициативата за изготвяне на единни обобщени визуализации стартира преди няколко месеца с разпространение на графиците под формата на стикери върху контейнерите за смесен битов отпадък в пилотен район "Красно село".

Графиците за всички райони можете да намерите тук: https://www.sofia.bg/waste.

02.05.2018