Столична община разкрива нова социална услуга за възрастни хора и пълнолетни с увреждания

"В социалната сфера развиваме услуги, които дават възможност хората да получат адекватна грижа. Общо 90 социални услуги, половината от тях са за деца и семейства, 35 са насочени към възрастни и пълнолетни с увреждания.

Разкрихме и 32 клуба на пенсионера. Чрез Общинското предприятие "Социален патронаж" предоставяме услуги на над 1 600 лица, на 800 се осигурява обяд."

Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова при подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ за разширяване на грижите и услугите за възрастни хора от типа патронажна грижа заедно със зам.-министъра на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Зорница Русинова.

Подписването на договора бе извършено в присъствието на земестник-кмета по социални дейности Албена Атанасова.

Проектът се финансира по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г. с безвъзмездна финансова помощ от 830 063 лв.

Осигурява се извършването на дейности за възрастни хора, като ще бъдат обхванати 360 възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и за пълнолетни хора с увреждания и техните семейства, които се нуждаят от подкрепа в домашна среда. Продължителността на проекта е 18 месеца, като услугата ще се реализира пилотно за период от 12 месеца.

Предоставянето на услугите ще се извършва съгласно изискванията на Управляващия орган и ще бъде съобразено с Методиката за предоставяне на патронажна грижа, разработена от Министерство на здравеопазването.

Патронажната грижа ще се извършва като интегрирана услуга със здравен и социален компонент. Тя ще се предоставя почасово, до 2 часа на ден, чрез мобилен екип, който отива при ползвателя. Ще се акцентира върху медицинско обслужване, допълнено от социален елемент, при отчитане на индивидуалните нужди на хората.

 

 

03.07.2019