Район „Средец" удължава срока с 15 дни по обявения конкурс за осъществяване на дейности по ученическо хранене в 6 ОУ "Граф Игнатиев" на територията на район „Средец"

Столична община - район „Средец"

удължава срока с 15 дни по обявения конкурс по Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на територията на Столична община за осъществяване на дейности по ученическо хранене в 6 ОУ "Граф Игнатиев" на територията на район „Средец".

Офертите ще се разглеждат на 18.08.2010 г. от 10 ч. в сградата на район „Средец", ул. „Леге" № 6.

Документация за конкурса се закупува и офертите за участие се подават до 17.08.2010г., 16.00 ч. в сградата на район „Средец", ул. „Леге" № 6.

Контакти: тел. 9877811 /в. 181/ - Емилия Кръстева.

30.07.2010