Район "Овча купел" обявява обществено обсъждане за поставяне на фургони с достъп от ул. “Подлозище“

Публикувано на 08.07.2020 г.

Протокол от проведено на 30.06.2020 г. обществено обсъждане на проект за Мотивирано предложение на скица с указан начин на поставяне на два преместваеми фургона


Публикувано на 16.06.2020 г.

Протокол от проведено на 11.06.2020 г. обществено обсъждане на проект за Мотивирано предложение на скица с указан начин на поставяне на два преместваеми фургона
 


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СО – район „Овча купел”

 

на

Мотивирано предложение за поставяне на фургони

в ПИ 68134.4325.390 с достъп от ул. “Подлозище“

 

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК20-РД09-216/03.06.2020 г. на кмета на р-н „Овча купел” на 11.06.2020 г. от 17:00 ч. на открито пред административната сграда на район „Овча купел” към СО, с админ. адрес бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136В, ет. 2, ще се представи Мотивирано предложение на скица с указан начин на поставяне на два преместваеми фургона в ПИ 68134.4325.390 по КК и КР. Предложението е изложено в сградата на района – бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136В, ет. 1, и е качено на сайта на района. За времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да бъде получена допълнителна информация в понеделник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. при спазване на всички изисквания на закона.

До 19.06.2020 г. вкл. могат да се подават писмени становища и предложения по проекта в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg, които ще бъдат качени на сайта на района най-късно един ден преди дискусията.

На 30.06.2020 г. от 17:00 ч. пред/в административната сграда на район „Овча купел” към СО, с админ. адрес бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136В, ет. 2, ще се представи Мотивирано предложение на скица с указан начин на поставяне на два преместваеми фургона в ПИ 68134.4325.390 по КК и КР ще се проведе заключителната дискусия на общественото обсъждане.

Комбинирана скица за пълна или частична идентичност

Обяснителна записка
 


Съгласувателни становища от "БТК" ЕАД (публикувано на 26.06.2020 г.)

03.06.2020