Столична община пусна нови публични регистри в услуга на софиянци

 

Два нови публични регистъра, които предоставят общо 6 вида справки, са качени вече в сайта на Столична община. Единият регистър е на общинската собственост, а другият – на всички видове сделки с общинска собственост. Към втория има и архив на сделките от 2008 г. насам.

"Публичните регистри осигуряват пълна прозрачност на работата в Столична община, тъй като гражданите могат във всеки момент да получат най-актуална информация за интересуващите ги общински имоти или сделки с тях. Тази възможност е осигурена, благодарение на усилената екипна работа на общинските служители от различни дирекции за развитие на дигиталните услуги на СО" – коментира зам.-кметът по финанси и здравеопазване Дончо Барбалов.

Общият брой на публичните регистри в сайта на Столична община е 14.

https://www.sofia.bg/en/public-registers

В новите два регистъра гражданите могат да намерят пълна и актуална информация в реално време за общинската собственост в отделните столични райони, както и за различните видове сделки с общинска собственост:

- Актуален Регистър на общинската собственост

https://promise.sofia.bg/spr/publ_spr1

- Регистър на разпореждания с общински имоти

https://promise.sofia.bg/spr/publ_spr2

- Регистър на учредени вещни права

https://promise.sofia.bg/spr/publ_spr2_2

- Регистър на учредени на общината сервитути

https://promise.sofia.bg/spr/publ_spr2_3

- Регистър на придобити от общината имоти чрез сделки

https://promise.sofia.bg/spr/publ_spr3

- Сделки по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ)

https://promise.sofia.bg/spr/publ_spr4

Справките могат да се правят по идентификатор и с въвеждане на ключова дума, име, адрес или улица.

 

19.08.2022