Столична община пусна Информационен портал в помощ на избирателите

Столична община стартира информационна система, която предоставя възможност на гражданите за справки, свързани с предстоящите избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021 г.

Системата е уеб базирано ГИС приложение, чрез което избирателите имат възможност за ориентация относно номера на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на вот и точното ѝ местонахождение на територията на Столична община, както и да направят справка в избирателните списъци.  

Достъпът до приложението може да се осъществи на адрес: https://arcgis.sofia.bg/EsriBg.Sofia.Municipality.Elections/, включително и през мобилни устройства. Уеб базираната система предлага удобен интерфейс, лесен за ориентация от потребителя и е достъпен през всички браузъри.

През системата може да се реализира достъп до:

  • Данни относно Заповедта на кмета на Столична община по чл. 8 от Изборния кодекс за граници, обхват, номерация и адреси на избирателните секции;

  • Адреси, обхващащи съответната избирателна секция, за нуждите на функционалност – търсене на избирателна секция;

  • Информация за секциите, определени за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването;

  • Връзка към сайта на ГД  ГРАО за избирателните списъци за Избори за Народно събрание на 4 април 2021 г., откъдето може да се провери мястото за гласуване;

  • Връзка към Районните избирателни комисии;

  • Връзка към електронните услуги за изборите, Портала на СО и Разяснителната кампания на Централната избирателна комисия.

Основната цел на приложението е да гарантира на гражданите публичност и по-добра информираност.

05.03.2021