Столична община продължава подмяната на стари отоплителни уреди на дърва и въглища

Столична община продължава подмяната на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични алтернативи на газ и пелети. В момента се изпълнява пилотната фаза на проекта, в която са включени домакинства от районите „Надежда“, „Искър“, „Панчарево“ и „Нови Искър“.

Дейностите се реализират в изпълнение на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз. Напълно безвъзмездно по проекта се финансира доставката и монтажа на новия отоплителен уред, обучението за неговата експлоатация и поддръжка, както и гаранционно обслужване за петгодишен период.

С цел ограничаване и намаляване на замърсяването от битово отопление, което е един от основните замърсители на въздуха, по проекта ще бъдат подменени отоплителните уреди на общо 4 925 домакинства в Столична община.

 

01.04.2021