Столична община - предстоящо отчуждаване във връзка с обект: Главен канализационен колектор III по ул. „Костенски водопад”, кв. „Манастирски ливади”, район „Триадица”

Столична община - предстоящо отчуждаване във връзка с обект: Главен канализационен колектор III по ул. „Костенски водопад”, кв. „Манастирски ливади”, район „Триадица”

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост,

УВЕДОМЯВАМ

 


собствениците на поземлени имоти, отредени за улица - публична общинска собственост (съгласно действащ регулационен план на м. „Манастирски ливади - Изток“, гр. София, одобрен с Решение №50 по Протокол №24 от 30.03.2001г. на СОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Главен канализационен колектор III по ул. „Костенски водопад“, кв. Манастирски ливади“, район „Триадица“ - публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от ЗОС/, намиращи се на територията на район „Триадица” - Столична община.


ОБЯВЛЕНИЕ

02.09.2016