Столична община представи новите си туристически продукти на международното изложение „Ваканция и СПА“

Столична община представи новите си туристически продукти Градска винена карта, Street Art карта и карта „Запознайте се с птиците на София“ по време на международното туристическо изложение „Ваканция и СПА“. Картите са по инициатива на Столична община в партньорство съответно с Българска асоциация на винените професионалисти, Sofia Graffiti Tour и Българско дружество за защита на птиците. Картата „Запознай се с птиците на София“ беше показана за първи път на изложението.

В рамките на изложението се проведе открито заседание на Постоянната комисия на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм. На него присъства Ирина Савина – заместник-кмет на Столична община с направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ и член на Постоянната комисия на НСОРБ по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм.

По време на заседанието директорът на ОП „Туризъм“ Иво Маринов презентира темата: „Предложения от общините за усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на туризма“ – предложения за изменения и допълнения на Закона за туризма.

Изложението „Ваканция и СПА“ продължава до 25 февруари.  

 

24.02.2022