Столична община предлага цялостен механизъм от действия при различни нива на прогнозни превишения на ФПЧ10

Механизъм с разнообразни мерки, които да влизат в сила при различни прогнозни превишения на нивата на фини прахови частици в Столицата, представи пред медиите зам.-кметът по Околна среда в СО Йоана Христова. Още днес той ще бъде депозиран за широко обсъждане от различните специализирани комисии на Столичен общински съвет. Окончателният му вариант ще влезе в сила след гласуване от Столичния общински съвет.
Мерките, заложени в предложението на Столична община, са разделени в две основни групи – такива, които да се предприемат с еднократен акт, и такива, които да се предприемат в зависимост от прогнозите за превишения на фини прахови частици.
Сред основните действия, които са заложени в предложението на Столична община, за еднократна реализация са: разширение на Зона 1 (с включване към нея на бул. „Черни връх“, "Околовръстен път", бул. „Никола Петков“, ул. „Любляна“, бул. „Овча купел“, бул. „Н. Мушанов“); обезпечаване на автобусния парк на масовия градски транспорт, така че в Зоните 1 и „Център“ да се движат само превозни средства с Евро 6; оптимизиране на трафика на сметоизвозването в същите зони през зимните месеци; увеличение на месечните такси за престой в същите зони на товарни и строителни машини и камиони; проучване и изграждане на второ депо за земни маси в западната част на София, планово привеждане в съответствие на уличните неравности за ограничаване на скоростта на движение и др.
Предложеният от СО цялостен механизъм от мерки, неразделна част от системата за прогнозиране на нивата на фини прахови частици с обсег 48 часа, обхваща поетапно въвеждане на разнообразни действия, в зависимост от прогнозите. При най-ниската прогнозна стойност (между 51 до 100 µg/m3) СО ще се обръща с призив към гражданите да не използват личните си автомобили, както и към онези, които използват твърдо гориво за битово отопление – при възможност да го заменят с екологично. Предвидено е и оросяване, когато метеорологичните условия позволяват това. Логиката на механизма добавя нови мерки при всяко следващо ниво на превишение (101 – 150 µg/m3, 151 – 200 µg/m3 и над 200 µg/m3). Така при прогнозно превишение между 101 – 150 µg/m3, освен всички гореупоменати мерки, които се предприемат при по-ниските стойности (51 – 100 µg/m3), ще бъде добавена и още една мярка – разрешаване на безплатно паркиране в буферните паркинги при използване на градски транспорт. При прогнозно превишение между 151 – 200 µg/m3 , ще бъдат предприемани всички мерки за предните две нива, като към тях ще бъде добавено и двойно увеличаване на таксата за паркиране в „Синя“ зона. При прогнозни превишения от над 200 µg/m3 за всички градски станции от системата за прогнозиране за 2 поредни дни ще влизат в сила мерките от всички предходни превишения, като ще се добавя по една нова мярка за всяка следваща прогноза, при реализирано предходно превишение. Новите мерки съответно са:
 (1) въвеждане на т.нар. „Зелен билет за градски транспорт“ – на цена от 1 лев за целия ден;

  (2) сезиране на органите на КАТ за въвеждане на проверки за екологична изправност на автомобилите;

  (3) забрана на движението на МПС от 08:00 до 20:00 часа в зона Център;

  (4) забрана за влизане на всички ППС в карето, ограничено от бул. “Т. Александров”, бул. “Княз Ал. Дондуков”, бул. „В. Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Хр. Ботев“;

  (5) разширяване забраната за МПС до “Зона Център“;

  (6) въвеждане на плаващо работно време в общинската администрация (стъпаловиден график) с цел намаляване на трафика в пиковите часове;

  (7) пълна забрана за движение на МПС и безплатен градски транспорт за територията на цяла София.

Така според предложения от СО механизъм до последната предложена мярка – пълна забрана за движение на МПС и респективно – безплатен градски транспорт, ще се стигне едва при 8 поредни реализирани превишения от над 200 µg/m3 въпреки предприетите преди това действия.
Механизмът е пилотен и ще премине през тестов период. За максимална публичност и достъпност на информацията от системата за прогнозиране на нива на фини прахови частици с обсег 48 часа, изработена от БАН по поръчка на Столична община, прогнозните данни ще започнат да се публикуват ежедневно на сайта на СО, считано от 13.12.2017 г. След окончателно приемане на финалния вариант на механизма от Столичния общински съвет предстои да бъде разработено мобилно приложение за визуализация, което ще включва както прогнозните данни, така и конкретните действия, които ще бъдат предприемани на територията на СО.

12.12.2017