Столичната община получи Сертификат по Международен стандарт за качество ISO 9001:2015

Столичната община продължава да затвърждава успехите си в посока качественото обслужване на гражданите, бизнеса и гостите на столицата.

На официална церемония директорът на дирекция „Административно обслужване“ Венера Милова получи Сертификат за Системата за управление на Столична община ISO 9001:2015 с област на приложение „Административно, правно и информационно обслужване на физически и юридически лица“.

Системата за управление на качеството (СУК) е документирана, внедрена и поддържана в Столична община от 2008 г., като е разработена съгласно изискванията на Международния стандарт за качество ISO 9001. Тя обхваща всички процеси и дейности, оказващи влияние върху качеството на административното обслужване в администрацията на Столична община, както и създаване на увереност във всички заинтересовани страни, че ще им бъдат предоставяни услуги, съобразени с техните нужди и очаквания.

Политиката по управление на качеството очертава рамката на общите стратегически цели на администрацията на Столична община и ангажимента на Ръководството за непрекъснато подобряване на ефикасността на Системата за управление на качеството.
 

05.01.2018