Столичната община получи награда "Значимо партньорство" от Държавната агенция за закрила на детето

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и нейният председател г-жа Елеонора Лилова за втори път връчиха Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“. Церемонията се състоя на 20 ноември – Международния ден за правата на детето, в Изложбената зала "Триъгълна кула на Сердика". Отличията са израз на признание и уважение към труда на общини, организации и юридически лица за организираните през годината дейности и за осигуряването на условия за пълноценно развитие на децата.

Столичната община и нейният Съвет по безопасност на движението на децата в София бяха наградени в категория "Значимо партньорство" за изпълнението на Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение 2011 – 2020 г.

За изминалите 4 години чрез програмно финансиране в съответствие с Програмата са изградени общо 50 интерактивни площадки по безопасност на движението и приложно колоездене в столични детски градини и училища, финансирани са десетки обучителни кампании.

На специалните площадки чрез игри и по забавен начин децата се учат как да се пазят при движение по улиците, да познават знаците и да ги спазват. По този начин се помага на децата да изградят трайни навици, с които да се запазва здравето и живота на всички участници в движението по пътищата.

На церемонията по награждаването присъстваха министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и неговите заместници, много кметове и зам.-кметове на общини, представители на различни институции и организации, които осигуряват различни видове социални и образователни услуги за деца.


 

21.11.2019