Столична община получи Грамота от Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Г-жа Албена Атанасова получи Грамотата на Столична община за ползотворно партньорство и принос в развитието на специалност „Социални дейности“ към СУ „Св. Климент Охридски“ от декана на Факултет „Педагогика“ проф. д-р Бончо Господинов.

Факултет „Педагогика“ отбеляза 20 години от създаването на специалност „Социални дейности“ и 10 години от Катедра „Социална работа“ – утвърдена вече специалност и млада катедра, които подготвят висококвалифицирани кадри за реформиращата се сфера на социалното подпомагане и предоставянето на социални услуги в България.

Столична община и СУ „Св. Климент Охридски“ подписват ежегодно съвместен договор за партньорство и практическо обучение през целия период на обучение на студентите, чрез провеждане на практика в заведенията за социални услуги на територията на София.

Голям процент от завършилите специалност „Социални дейности“ продължават своята кариера в социалните структури на Столична община или в неправителствените организации, на които Столична община делегира социални услуги за управление.

Столична община е решена това партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“ да продължи, защото удовлетворяващите резултати са от полза на цялото общество.

11.05.2017