Столична община подписа споразумение за сътрудничество в областта на иновациите с "Клийнтех България" и InnoEnergy

Столичната община, "Клийнтех България" и InnoEnergy подписаха тристранно споразумение за сътрудничество на 11-и април в София. Трите страни ще обединят усилия за стимулиране на предприемачеството и иновациите в сфери като енергии и повишаване качеството на атмосферния въздух в столицата. Една от основните цели на споразумението е създаване на условия за устойчиво икономическо развитие на София с фокус върху опазването на околната среда.

След подписването на споразумението кметът на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова сподели: "С "Клинйнтех България" вече реализираме един пилотен проект за осигуряване на велосипеди под наем като транспорт за Витоша. Търсенето на услугата е голямо и аз съм възложила на „Зелена София“ да разширим проекта като осигурим още велосипеди. Ще разчитаме  на опита и експертизата на InnoEnergy за развитието на иновационната екосистема и подкрепа на стартиращи компании в сферата на мобилността, дигитализацията, повишаване качеството на въздуха и устойчивата градска среда. Ще разчитаме и за оценяването на иновативни проекти в областта на екологията. В края на утрешния ден на конференцията SofAir ще видим състезание между 8 стартиращи фирми в сферата на устойчивите енергии и ще избeрем българския финалист  в международния конкурс  Power Up, който ще се проведе на 21 и 22 май в Краков. Партньорството на София с "Клийнтех България" и Inno Energy ще помогне на София да създаде по-благоприятна среда за разработването на иновации за чиста енергия. Стартиращите компании ще имат още по-активна роля в развитието на София като устойчив и зелен град” – подчерта столичният кмет Йорданка Фандъкова и им благодари за готовността да подкрепят кандидатурата на София за зелена европейска столица.

"Клийнтех България" e официален партньор на европейката организация EIT InnoEnergy – най-голямото публично частно партньорство с ЕС в сферата на устойчивите енергии.

От 2015 г. насам "Клийнтех България", в партньорство с InnoEnergy, предоставя подкрепа и инвестиции за развитие на иновативни продукти и услуги за стимулиране повишаването на професионалните квалификации и подпомагане устойчивото развитие на градове и региони. Сключването на партньорство със Столична община е логично продължение на усилията, насочени в тази посока.

Марияна Хамънова, изпълнителен директор на "Клийнтех България" сподели за сътрудничеството: „Работим активно със Столична община от години и вече можем да се похвалим с редица успехи и доказани резултати. Подписването на този меморандум е логична стъпка в посока поставяне на стабилни основи за дългосрочно сътрудничество, което не е само на хартия, а се случва на практика. Още на 12 април, в рамките на международната конференция SOFAIR 2019, организирана от Столична община, ще представим 8 стартиращи фирми в сферата на устойчивите енергии и ще изберем българския финалист в международния конкурс Power Up, който да представи страната ни на 21 и 22 май в Краков, Полша. От миналата година съдействаме активно за подготовката на кандидатурата на Столична община за Европейска зелена столица през октомври 2019 г. Предстои да направим подробен анализ за състоянието и развитието на екоиновациите на територията на столицата и да планираме мерки за засилване тяхната реализация в градска среда.“

Марчин Левенстайн от EIT InnoEnergy добави: “София успява изключително добре да подобри качеството на живот и устойчивостта си. В InnoEnergy виждаме тази трансформация като вълнуваща възможност за общо развитие на европейските иновации в областта на енергетиката.  Това позволява да адресираме основни проблеми на градовете – замърсяването на въздуха, енергийната ефективност, публичния транспорт, отоплението. Вярваме, че заедно ще допринесем за развитието на София като Зелена европейска столица, като подписването на меморандума е само първа стъпка от този процес”.


11.04.2019