Столичната община подменя опасни дървета

Два кестена в Градската градина с установени хралупи, гъби и загнивания по корените и стъблата бяха премахнати. На тяхно място след задължително третиране и обезпаразитяване на терена ще бъдат засадени две нови едроразмерни дървета от същия вид. До решението за подмяната  се стигна след оглед и обследване със специализирана апаратура: резистограф и томограф от представители на дирекция „Зелена система“ на Столична община и Лесотехническия университет.  Експертите бяха категорични, че дърветата са сериозно поразени, не подлежат на лечение и са опасни за посетителите на парка и зелената система на града.

„Правим обследвания на дърветата в  градската среда и когато се окаже, че са сухи, изгнили или с гъбични заболявания, след консултации с експерти предприемаме мерки за премахването им. Те са опасни не само за зелената система, но и за хората. Когато подлежат на лечение пристъпваме към тази  мярка – каза заместник-кметът по околна среда Йоана Христова. – На местата, освободени от изсъхнали дървета, засаждаме нови – увери Христова. – Важно е децата ни, които минават по тези обществени места, майките с детските колички и всички ние, които  се разхождаме, да го правим в сигурна среда" – допълни още тя.

Столична община продължава мониторинга на дърветата на територията на общината като част от ангажимента за поддържане на зелената система на града. От началото на годината са засадени 579 фиданки на липа, кестен, явор, ясен, дъб, софора и други. Предвидени за засаждане за този вегетативен период до месец юни са 1240 фиданки, а през есента ще бъдат засадени още 1500 дървета.

18.04.2019