Столична община подкрепи разширението на център "Дъга" за работа с деца от аутистичния спектър
Кметът на София Йорданка Фандъкова подкрепи благотворителното събитие, организирано от Сдружение "Асоциация Аутизъм", с цел разширяване на възможностите на действащия център "Дъга".
Столична община е показвала, че не е безразлична към проблемите на
различните деца и подкрепя каузи за подобряване условията на живот и интеграция на децата със специални потребности. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова. Към момента децата, посещаващи център "Дъга" са на възраст между 3 и 9 години и в центъра те получават ежедневни занимания със специалисти.
Заедно с Асоциация "Аутизъм" разкрихме преди няколко години първия общински специализиран Център за социална рехабилитация и интеграция за работа с деца и младежи с аутизъм в район "Възраждане". Той е с капацитет от 60 места и функционира, като държавно делегирана дейност.
През тази година, 2017 г., след издаване на Заповед от изпълнителния
директор на Агенцията за социално подпомагане предстои да бъде разкрит като държавно делегирана дейност Център за социална рехабилитация и интеграция в кв. "Горубляне", с капацитет 30 места.
Към настоящия момент на територията на София са разкрити и функционират 21 социални услуги в общността за деца с увреждания: 5 Дневни центрове за деца с общ капацитет 125 места, 4 Центъра за социална рехабилитация и интеграция с общ капацитет 265 места и 12 Центъра за настаняване от семеен тип за деца.
Работим в сътрудничество с Държавната агенция за закрила на детето и неправителствени организации за създаване на по-добри условия за закрила на децата, както и за подкрепа на деца и родители, които имат необходимостта от подкрепа.
В новите детски градини също разкриваме възможности за работа с деца със специални потребности. В 6 детски градини има изградени сензорни зали и зали за психомоторика. Те са в районите "Надежда", "Красно село", "Младост", "Витоша".
23.01.2017