Столичната община подготвя План към Стратегията за адаптация към климатичните промени

„Столична община в момента работи върху План за изпълнение на Стратегията за адаптация към климатичните промени, който ще формулира отделни конкретни действия, към всяка една от мерките за адаптация. Към тези действия ще има и бюджет, както и конкретни отговорни експерти, които да съблюдават за реализацията им, така че да започне ефективна работа по тях.“ Това обяви зам.-кметът по околна среда в СО Йоана Христова по време на участието си във форума #ДомНашДом, организиран в рамките на Световната седмица на зеленото строителство.

В представянето си Христова открои шест основни сектора, към които са насочени мерките за адаптация към климатичните промени, заложени в Стратегията. Това са: "Градоустройство", "Енергийна ефективност", "Транспорт", "Води", "Околна среда" и "Туризъм". „Мерките за адаптация към климатичните промени са хоризонтални и обхващат почти всички сектори в работата на Столична община. Темата за климатичните промени, както и всички останали теми, свързани с околната среда, не могат да се гледат изолирано, а като неразделна част от изпълнението на предстоящите секторни политики.“ – подчерта още тя.

Планът към Стратегията за адаптация към климатичните промени ще бъде с обхват 2018 – 2025 г. и заложените в него действия ще бъдат обект на мониторинг на изпълнението.

26.09.2018