Столична община откри Консултантски офис за подкрепа на иновативни, стартиращи и социални предприемачи в "София Тех Парк"

"Столична община има устойчива политика в създаването на добри условия за развитие на бизнеса и насърчаване на предприемачеството в града. Заедно с Общинската агенция за инвестиции, която създадохме преди три години, и Общинския гаранционен фонд работим именно за стимулиране на предприемачески и инвестиционни проекти в града. В последните години София се утвърди като регионален център на информационни и комуникационни технологии с над 40 000 заети в IT сектора и 90% от технологичните компании в страната. Информационните технологии са сред най-бързо развиващите се индустрии. Убедена съм, че тези успехи на града се дължат основно на високообразованите хора." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при откриването на нов Консултантски офис за подкрепа чрез достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия и е разположен в "София Тех Парк", сграда инкубатор, ет. 1.

"Офисът е продължение на усилията на Столична община за осигуряване на достъпна инфраструктура и информационна среда чрез улесняване на достъпа на стартиращи иновативни предприятия до финансов ресурс за реализацията и развитието на техните бизнес проекти" – каза кметът Фандъкова.

Пространството е специално разработено за офисна работа, работа в мрежа  и подпомагане на стартиращи компании да развиват своите идеи в успешен бизнес, както и да имат достъп до различни източници на финансиране.

От създаването си Общинският гаранционен фонд е подпомогнал над 640 проекта на малки и средни предприятия като е съдействал за отпускане на кредити за над 117 млн. лева с гаранционен ангажимент на Фонда към тях за над 31 млн. лева.

Като пълноправен член на голямото семейство на Европейската асоциация на гаранционните институции (АЕСМ), Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия свързва българските предприятия с вече утвърдените европейски организации и съдейства за превръщането на София в технологичен и иновативен център в Европа.

27.11.2018