Столична община – отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Пробив „бул. Д-р Петър Дертлиев“ – „Софийски околовръстен път”, район "Люлин'', съгласно ПУП/ЗРП, м. „Ж.к. „Люлин” – разширение – запад”

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост са издадени Заповеди за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализация на обект: "Пробив „бул. Д-р Петър Дертлиев“ – „Софийски околовръстен път”, район "Люлин'', съгласно ПУП/ЗРП, м. „Ж.к. „Люлин” – разширение – запад”:

ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-58/26.07.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-60/26.07.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-61/26.07.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-62/26.07.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-63/26.07.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-64/26.07.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-65/26.07.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-66/26.07.2018 г.

03.08.2018