Столична община – отчуждаване на поземлени имоти, отредени за улица – публична собственост, за предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с обект: „Кръгово кръстовище на бул. „Св. Климент Охридски” – бул. „Андрей Ляпчев”, район „Студентски”

 

Дирекция „Инвестиционно отчуждаване” обявява заповеди за отчуждаване на имоти на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост във връзка с реализацията на обект: „Кръгово кръстовище на бул. „Св. Климент Охридски” – бул. „Андрей Ляпчев”, район „Студентски”:

ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-56/26.07.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-57/26.07.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-59/26.07.2018 г.

31.07.2018