Столична община – отчуждаване на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, във връзка с обект: „Инженерна инфраструктура на кв. „Модерно предградие” и вътрешноквартална ВиК мрежа", район "Връбница“

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост са издадени Заповеди за отчуждаване на реални части от поземлени имоти – частна собственост, във връзка с реализация на обект: „Инженерна инфраструктура на кв. „Модерно предградие” и вътрешноквартална ВиК мрежа", район "Връбница“ за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал. 1 от ЗОС).
 

ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-10/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-11/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-12/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-13/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-14/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-15/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-16/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-17/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-18/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-19/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-20/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-21/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-22/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-23/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-24/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-25/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-26/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-27/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-28/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-29/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-30/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-31/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-32/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-33/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-34/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-35/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-36/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-37/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-38/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-39/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-40/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-41/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-42/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-43/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-44/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-45/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-46/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-47/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-48/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-49/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-50/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-51/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-52/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-53/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-54/18.05.2018 г.
ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-55/18.05.2018 г.

03.07.2018