Столична община – отчуждаване на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, в обхвата на която ще се реализира обект: „Трасе на Главен канализационен колектор клон II по ул. „Емилиян Станев“ – III етап”

На основание чл. 25, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени следните Заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, в обхвата на която ще се реализира обект: „Трасе на Главен канализационен колектор клон II по ул. „Емилиян Станев“ – III етап”:

ЗАПОВЕДИ

СОА19-РД40-1/11.01.2019 г. СОА19-РД40-2/11.01.2019 г. СОА19-РД40-3/11.01.2019 г.
СОА19-РД40-4/11.01.2019 г. СОА19-РД40-5/11.01.2019 г. СОА19-РД40-6/11.01.2019 г.
СОА19-РД40-7/11.01.2019 г. СОА19-РД40-8/11.01.2019 г. СОА19-РД40-9/11.01.2019 г.
СОА19-РД40-10/11.01.2019 г. СОА19-РД40-11/11.01.2019 г. СОА19-РД40-12/11.01.2019 г.
СОА19-РД40-13/11.01.2019 г. СОА19-РД40-14/11.01.2019 г. СОА19-РД40-15/11.01.2019 г.
СОА19-РД40-16/11.01.2019 г.    
18.01.2019