Столична община – отчуждаване на имоти за реализиране на обект: "Пробив "бул. "Д-р Петър Дертлиев" – "Софийски околовръстен път", район "Люлин"

Дирекция „Инвестиционно отчуждаване” на основание чл. 56, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 25, ал. 2 и чл. 22, ал. 10 от ЗОС прекратява административното производство по отчуждаване на поземлени имоти за реализацията на обект: "Пробив "бул. "Д-р Петър Дертлиев" – "Софийски околовръстен път", район "Люлин", открито с Обявление, изх. № СИС17-ПП00-4/20/24.11.2017 г.

ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-6/19.04.2018 г. 

23.04.2018