Столична община обновява училища по ОПРР

 

Продължава обновяването на образователната инфраструктура на територията на Столична община с финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

В периода 6 – 9 януари 2020 г. ще се проведат 8 официални церемонии „Първи копки“ на училища, включени в обхвата на проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран от ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Церемониите ще се проведат при следния график:

• На 06.01.2020 г.: от 10:00 ч. в двора 54. СУ „Св. Иван Рилски”, ул. „Йордан Хаджиконстантинов – Джинот” № 38, район „Надежда” и от 12:00 ч. в двора на 101. СУ „Бачо Киро”, ул. „Илинденско въстание” № 36, район „Надежда”;

• На 07.01.2020 г. от 10:00 ч. в двора на 123. СУ „Стефан Стамболов”, ж.к. „Красна поляна”, ул. „Братин дол” № 26 и от 13:00 ч. в двора на 3. СУ  „Марин Дринов”, ул. „Хайдут Сидер” № 12, район „Илинден“;

• На 08.01.2020 г. от 10:00 ч. в двора на 43. ОУ „Христо Смирненски”, бул. „Сливница” № 45, район „Илинден” и от 13:00 ч. в двора на 16. ОУ „Райко Жинзифов”, ул. „Дравски бой" № 7, район „Надежда”;

• На 09.01.2020 г. от 10:00 ч. в двора на 62. ОУ „Христо Ботев”, бул. „Ефрем Чучков” № 26, район „Връбница” и от 13:00 ч. в двора на 70. ОУ „Св. Климент Охридски”, ул. „Адам Мицкевич” № 10, район „Връбница”.

Общата цел на проекта е повишаване качеството на образователния и възпитателния процес и работна среда на децата, учениците, педагогическия и непедагогически персонал, чрез осигуряване на модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура, с високо ниво на енергийна ефективност в общински детски градини, средни и общообразователни училища на територията на град София.

06.01.2020