Столична община обновява спортни площадки в училища и междублокови пространства

Годишният план на Програмата за ремонт на спортна инфраструктура за 2021 г. бе приет на днешното заседание на Комисията по спорт към Столичен общински съвет. Той включва училищна спортна инфраструктура, изграждане и обновяване на спортни съоръжения в междублокови пространства и паркове, както и обновяване на площадки със свободен достъп,  общинска собственост.

Ремонтни дейности на училищна спортна инфраструктура ще се извършва в две училища в район „Люлин“ и „Средец“. Спортни съоръжения в паркова среда и междублокови пространства ще се ремонтират в районите „Подуяне“, „Искър“, „Възраждане“, „Люлин“ и „Младост“, „Красна поляна“ и „Красно село“.

Определените финансови средства в план са в размер на 413 026 лева. Предложените обекти в Програмата са включени въз основа на подадени мотивирани искания от кметовете на столичните райони, както и сигнали от граждани и инициативни комитети, за необходимост от ремонтни дейности. Обектите на училищната спортна инфраструктура са включени в Годишния план на Програмата по предложение на директори на училища, кметове на районни.

23.06.2021