Столична община обявява търг с явно натдаване за продажба на имот - частна общинска собственост, апартамент № 3, находящ се на ул. „Траянови врата” № 5, ет.2, район „Триадица” със застроена площ 84.53 кв.м.
Столична община
 

обявява търг с явно натдаване за продажба на имот - частна общинска собственост, апартамент № 3, находящ се на ул. „Траянови врата” № 5, ет.2, район „Триадица” със застроена площ 84.53 кв.м.

Начална тръжна цена - 130 000 /сто и тридесет хиляди/ лева.

Депозитна вноска за участие в търга 13 000 /тринадесет хиляди/ лв.

Търгът ще се проведе на 19. 11. 2010 г. от 14.00 часа на ул. “Московска” 33, етаж 2, зала 2.

Тръжните книжа, на стойност 150 лв. с ДДС, ще се получават до 17.11. 2010 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, в петък и последния ден от месеца от 10.00 до 12.00 часа на ул. “Париж” 3, етаж ІІ, стая 208, след заплащането им в стая 207 на ул. „Париж” 1.

Телефон за информация 981-35-22.

 

15.10.2010