Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост на територията на „Градската градина”, район „Средец”, представляваща терен за разполагане на съоръжения за обледеняване на зимна пързалка за организиране на публични мероприятия
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ул. “Московска” № 33
 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС
по чл.14, ал.2 от ЗОС
 

отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост  на територията на „Градската градина”, район „Средец”, представляваща терен за разполагане на  съоръжения за обледеняване на зимна пързалка за организиране на публични мероприятия.

 Конкурсната документация на стойност 60.00 лв. /с ДДС/ се закупува от Столична община, дирекция „Обществени поръчки и концесии” - ул.”Париж № 3, ст. 208, всеки работен ден от 10:30 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, а всеки петък и всеки последен ден от месеца от 10:30 до 12:00 часа до 24.01.2011 г.

Начална месечна наемна цена - 25.13 лв. /кв.м. - месечно/ без ДДС.

Депозитна вноска за участие в конкурса - 2000.00 лв.

Конкурсът ще се проведе на 25.01.2011 г. от 10:00 часа на ул. “Московска” №33.

Адрес и телефон за информация: гр.София, ул.”Париж” № 3, ст.208.

Тел.: 981 35 22, 9377 304

22.12.2010