Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на обекти - частна общинска собственост, представляващи 10 бр. магазинни помещения помещения и тоалетна, находящи се в подлез „Източна порта на Сердика” под бел. „Кн. А. Дондуков” за извършване на търговска дейност, съвместима с качеството на подлеза на археологически обект и паметник на културата

Столична община,
ул. “Московска” № 33

обявява публично оповестен конкурс по чл..14 , ал.1 от ЗОС за отдаване под наем за срок от 5 години на обекти - частна общинска собственост, представляващи 10 бр. магазинни помещения помещения и тоалетна, находящи се в подлез „Източна порта на Сердика” под бел. „Кн. А. Дондуков” за извършване на търговска дейност, съвместима с качеството на подлеза на археологически обект и паметник на културата.

Конкурсът да се проведе по позиции както следва:

 
обект Площ Начална мес. наемна цена Гаранция за участие в конкурса
1. Магазин № 1 12.26 кв.м. 116.50лв. 110 .00 лв.
2. Магазин № 2 15.20 кв.м. 160.50лв. 150 лв.
3. Магазин № 3 15.30 кв.м. 178.00лв. 170 лв.
4. Магазин № 4 15.30 кв.м. 178.00лв. 170 лв.
5. Магазин № 5 15.30 кв.м. 178.00лв. 170 лв.
6. Магазин № 6 15.26 кв.м. 155.00лв. 150 лв.
7. Магазин № 7 14.00 кв.м. 182.00лв. 180 лв.
8. Магазин № 8 22.00 кв.м. 372.00лв. 350 лв.
9. Магазин № 10 7.40 кв.м. 91.00лв. 90 лв.
10. Магазин № 11 11.58 кв.м. 138.00лв. 130 лв.
11. Тоалетна 19.60 кв.м. 118.00лв. 110 лв.

 

Месечните наемни цени са без включен ДДС.

Конкурсната документация на стойност 60.00 лв. /с ДДС/ се закупува от Столична община - дирекция „Обществени поръчки и концесии” - ул. ”Париж № 3, ст.208, всеки работен ден от 10.30 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, а всеки петък и всеки последен ден от месеца от 10.30 до 12.00 часа до 27.09.2010.

Конкурсът ще се проведе на 29.09.2010 г. от 10.00 часа на ул. “Париж” № 3, стая 208.

Адрес и телефон за информация: гр. София ул. ”Париж” № 3, ст.208, тел.: 981 35 22, 9377 304

20.08.2010