Столична община, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – помещение за стоматологичен кабинет, находящо се на втори етаж в сградата на здравна служба - с. Лозен, район „Панчарево”
Столична община, ул. “Московска” № 33
 
обявява публично оповестен конкурс
по чл..14 , ал.2 от ЗОС
 

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – помещение за стоматологичен кабинет с площ - 26.12 кв.м. с включени идеални части от общите части на сградата, находящо се на втори етаж в сградата на здравна служба - с. Лозен, район „Панчарево”.

Конкурсната документация на стойност 60.00 лв./с ДДС/ се закупува от Столична община - дирекция „Обществени поръчки и концесии” - ул.”Париж № 3, ст. 208, всеки работен ден от 10.30 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, а всеки петък и всеки последен ден от месеца от 10.30 до 12.00 часа до 20.12.2010 г.

Начална месечна наемна цена - 130.00 лв. месечно /без ДДС/.

Депозитна вноска за участие в конкурса е 120.00 лв.

Конкурсът ще се проведе на 21.12.2010 г. от 10.00 часа на ул. “Париж” № 3, стая 208.

Адрес и телефон за информация: гр.София ул. ”Париж” № 3, ст. 208. Тел. 981 35 22, 9377 304.

18.11.2010