Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване на части от имоти за 5 години за поставяне на LCD информационни киоски съгласно одобрени схеми

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА:

„Отдаване на части от имоти – публична общинска собственост, за срок от 5 (пет) години за поставяне на LCD информационни киоски съгласно 6 бр. схеми, одобрени от Главния архитект на Столична община", както следва:
- вход метростанция НДК - бул. „Патриарх Евтимий” и бул. „Витоша”;
- бул. „Витоша” и ул. „Бяла черква”;
- бул. „Цариградско шосе”- преди пл. „Радой Ралин”;
- ул. „Г. С. Раковски” - преди ул. „Ген. Й. В. Гурко”;
- бул. „Прага”;
- ул. „8-ми декември” и ул. „Академик Стефан Младенов”.

LCD информационните киоски ще служат за разпространение на обществена информация, свързана с инициативата „София 2018 - Европейска столица на спорта” и друга обществена информация. Тяхната доставка, монтаж и поддръжка да са за сметка на наемателя, като срещу това СО ще предостави възможност за развиване на рекламна дейност за не повече от 40% от часовете в денонощие, разпределени за всеки час.

Гаранция за участие в публично оповестения конкурс: 20 000 (двадесет хиляди) лева.

Срок за подаване на оферти: до 13.05.2016 година, 17.00 часа.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 16.05.2016 г. на ул. „Париж” № 3, залата на първи етаж.

Конкурсните книжа, на стойност 100 лв. без ДДС, ще се получават до 12.05. 2016 г. от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 - 16.00 часа, в последния ден от месеца от 10.00 до 12.00 часа на ул. “Париж” 3, етаж І, стая 105, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

Телефон за информация: 981-35-22
11.04.2016